Geodetické služby

Geodetické služby pro podnikatele i pro občany od doporučených profesionálů:

 •  Katastr nemovitostí
  • geodetické plány
  • vytyčování hranic pozemků
  • pozemkové úpravy
  • pasportizace místních komunikací pro obce
 • Stavby a inženýrské sítě
  • vytyčování a zaměřování staveb pro úvěry a kolaudace
  • vytyčování a zaměřování inž. sítí
  • vyhledávání inž. sítí